"Wstępnie szacujemy, że deficyt po wrześniu wyniósł ok. 22 mld zł, co daje 54,5 proc. planu rocznego" - powiedziała.

"Dochody narastająco licząc razem z zyskiem z NBP są o ponad 9 mld zł wyższe od planowanych, a wydatki narastająco niższe o lekko ponad 5 mld zł" - dodała.

MF w harmonogramie po wrześniu dochody na poziomie 195,03 mld zł, a wydatki 232,76 mld zł.