Grecki dług publiczny wzrośnie w 2012 roku do 172,7 proc. PKB z 161,8 proc. na koniec roku bieżącego.

Bezrobocie zwiększy się w tym samym czasie z 15,2 proc. do 16,4 proc.