"EuroRating ocenia dotychczasową strukturę finansowania PGNiG jako bezpieczną, a płynność finansową spółki jako wystarczającą. 

Na zdolnościach kredytowych zaciążą planowane nakłady inwestycyjne

Agencja spodziewa się jednak zmian w finansowaniu grupy na skutek przejęcia przez PGNiG od Vattenfalla elektrociepłowni warszawskich, a także w trakcie realizacji zawartego w zaktualizowanej strategii spółki ambitnego planu inwestycyjnego" - podano w komunikacie.

Agencja wskazuje, że na kształtowanie się ratingu PGNiG w przyszłości istotny wpływ będą miały rzeczywiste kwoty nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę (po przejęciu Vattenfall Heat Poland nakłady inwestycyjne PGNiG mają wzrosnąć z dotychczasowego poziomu ok. 3,5 mld zł rocznie, do 5 mld zł rocznie w ciągu kolejnych kilku lat), a także – szczególnie istotna w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie – realizowana polityka dywidendowa.