Bardzo istotna jest kwestia podatków. W obecnej, drugiej ustawie (przyjętej przez Sejm 16 września - PAP) udało się wprowadzić rozwiązanie polegające na możliwości występowania o interpretację ogólną przepisów podatkowych. Chodzi o to, żeby je w radykalny sposób uprościć i uporządkować i żeby nie były potrzebne niekończące się interpretacje - powiedział PAP wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, po spotkaniu w piątek z przedstawicielami czterech organizacji pracodawców: BCC, PKPP Lewiatan, Pracodawcy RP i Związku Rzemiosła Polskiego.

Spotkanie dotyczyło propozycji do III ustawy deregulacyjnej

Andrzej Malinowski, prezydent organizacji Pracodawcy RP podkreślał potrzebę elektronizacji obiegu dokumentów, np. przy zgłaszaniu zakończonej budowy różnym instytucjom, co bardzo ułatwiłoby przedsiębiorcom życie. "To stanowi bardzo poważne obciążenie kosztów przedsiębiorstwa" - podkreślił.

Według Waldemara Pawlaka, przejście do elektronicznego obiegu dokumentów to wielki obszar, gdzie potrzebna jest zmiana mentalności i nastawienia administracji. "Teraz wygląda to tak, że najpierw z komputera drukuje się dokument, potem się go skanuje i znowu wpuszcza do systemu. Więc może ten etap drukowania i niszczenia lasów zastąpić przesyłaniem dokumentów od razu w formie elektronicznej" - mówił.

PKPP Lewiatan zwracał uwagę m.in. na prawo budowlane, postulując wprowadzenie rozwiązań całościowo porządkujących procedury budowlane, łącznie z planami zagospodarowania przestrzennego. "Mamy nadzieję, że będzie kontynuowane obniżanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z zatrudnianiem pracowników" - mówił Jeremi Mordasewicz, ekspert PKPP Lewiatan.

Przedstawiciel BCC Arkadiusz Protas podkreślał m.in., że biurokracja kosztuje, dlatego "deregulacja jest potrzebna gospodarce, a nie tylko przedsiębiorcom".

Waldemar Pawlak podkreślił w rozmowie z PAP, że w sytuacji kryzysu widać skłonność administracji i rządu do większego respektowania postulatów przedsiębiorców. Chodzi o uzyskanie rozwiązań mocno osadzonych w realiach gospodarczych, w doświadczeniu przedsiębiorców, pracodawców, którzy co dzień zmagają się z tymi trudnymi zjawiskami rynkowymi.