Z badań GUS wynika, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, uległ poprawie we wrześniu 2011 r. o 3,6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -21,5 pkt. proc.

"Poziom tego wskaźnika jest niższy o 0,6 pkt proc. od wyniku z września ub. roku, ale wyższy niż w poprzednich miesiącach 2011 r." - napisano w komentarzu.

Na wzrost wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej wpłynęła przede wszystkim znaczna poprawa konsumenckich ocen dotyczących oczekiwanych zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (poprawa wskaźnika o 7,5 pkt proc.), sytuacji finansowej gospodarstw domowych (o 4,3 pkt proc.), a także ocen zaistniałych zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju (o 4,2 pkt proc).

"W mniejszym stopniu poprawiły się oceny konsumentów dotyczące zaistniałych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (poprawa o 2,0 pkt proc.) oraz dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych w obecnych warunkach (poprawa ocen tylko o 0,3 pkt proc.)" - napisano.

GUS podał również, że Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,3 pkt proc. i ukształtował na poziomie -26,6 pkt proc.

"Wartość tego wskaźnika była niższa niż przed rokiem o 0,5 pkt proc. ale, podobnie jak w przypadku wskaźnika bieżącego, korzystniejsza niż w poprzednich miesiącach 2011 r." - napisano.

"Na mniej korzystne zmiany dotyczące wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej, w porównaniu do wskaźnika bieżącego, miało wpływ pogorszenie się ocen dotyczących oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia (wartość bezwzględna wskaźnika wzrosła o 5,6 pkt proc.). Warto odnotować jednocześnie poprawę ocen dotyczących perspektywy oszczędzania pieniędzy (o 3 pkt proc.)" - ocenili eksperci GUS.