"Co prawda rosną w dalszym ciągu wynagrodzenia, ale również przyspieszyła inflacja, uszczuplając siłę nabywczą gospodarstw domowych. Pogorszeniu natomiast uległa sytuacja na rynku pracy. W sierpniu po raz pierwszy od blisko dwóch lat spadła liczba zatrudnionych. Wzrost płacy minimalnej od nowego roku już w tej chwili może ograniczać wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Dodatkowym czynnikiem jest słabnące tempo wzrostu gospodarki" - napisano w komunikacie.

Z raportu wynika, że od czterech miesięcy wskaźnik pozostaje na niemal niezmienionym poziomie. W sierpniu Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,5 pkt.