"Firmy, które nie przestrzegają prawa dotyczącego konkurencji podlegają sankcjom Komisji Europejskiej, i odpowiadają przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ostatecznie właśnie do tego powinniśmy dążyć w ramach unii monetarnej" - powiedział Frieden na zakończenie spotkania ministrów finansów UE we Wrocławiu.

"Potrzebujemy lepszych instytucji gwarantujących przestrzeganie zasad" w ramach strefy euro - przekonywał minister zapytany o zaostrzanie się kryzysu zadłużenia w strefie euro.

Wskazał też, że strefa euro w piątek między innymi przypomniała Grecji o jej obowiązkach.