"Podtrzymujemy naszą prognozę dotyczącą produkcji na poziomie ok. 4 proc. W relatywnie dobrej formie jest rynek wewnętrzny. Lekkie przyspieszenie produkcji wobec lipca wynika ze sprzyjającej bazy odniesienia w 2010 roku oraz w naszej ocenie z mniejszej skali pogorszenia sytuacji na przykład w produkcji samochodów, niż wcześniej oczekiwano" - powiedziała Piątkowska.

"Ryzyko niższego odczytu niesie znaczący spadek wszystkich wskaźników koniunktury w Niemczach" - dodała.

Dane o produkcji GUS poda w poniedziałek 19 września.