"Wobec pojawiających się oznak spowolnienia gospodarki światowej w kolejnych miesiącach przewidujemy również niższe tempo wzrostu obrotów, zwłaszcza po stronie eksportu. Eksporterów wspierać będzie osłabienie złotego, co powinno zniwelować niższą dynamikę zamówień" - napisano w raporcie kwartalnym.

W związku z tym przewiduje się na rok 2011 poziom i tempo wzrostu obrotów (w euro):

- po stronie eksportu o ok. 10,5 proc., do poziomu ok. 133 mld euro - po stronie importu o ok. 12 proc., do poziomu ok. 150,3 mld euro

w rezultacie - deficyt obrotów towarowych wzrośnie do ok. 17,3 mld euro, czyli do poziomu o ok. 3,5 mld euro głębszego niż w roku 2010.