Nowe przepisy ściśle związane są z wykonaniem prawa europejskiego. Ustawa ma na celu ułatwienie zarządzania spółkami, m.in. w połączeniach i podziale spółek, w tym połączeń i podziałów transgranicznych. Zmiany umożliwią przedsiębiorcom również wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Dotychczas przedsiębiorcy musieli wysyłać je pocztą.

Nowelizacja uzupełnia także dotychczasowe regulacje o zapisy dotyczące zabezpieczeń roszczeń wierzycieli łączących się spółek.