Bezpośrednio po uroczystym otwarciu rozpocznie się dyskusja na temat "Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja". Udział w niej wezmą: Vladimir Filat, premier Mołdawii i prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili.

Otwierając forum Tusk gratulował obydwu politykom odwagi, determinacji i wyobraźni w polityce. - Kilka lat temu nikt nie myślał, że droga Gruzji i Mołdowy do Europy będzie taka szybka dzięki determinacji przywództwa politycznego - powiedział.

Główne tematy dyskusji to zmiany wspólnej polityki rolnej UE, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną w państwach dążących do integracji z Unią, konsekwencje kryzysu finansów publicznych w państwach grupy PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania) dla całej strefy euro. Wśród sąsiadów Unii szczególna uwaga poświęcona zostanie Ukrainie.