– Umowa umożliwi studentom realizację praktyk i staży w GE Hitachi – mówi Bartosz Dembiński, rzecznik uczelni. W lipcu AGH nawiązała również współpracę z ORLEN Upstream, której przedstawiciele będą pomagać w kształceniu specjalistów m.in. w zakresie wydobycia gazu łupkowego.

W tym roku na współpracę z firmami postawił też Uniwersytet Łódzki. W czerwcu w ramach programu „Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki” wysłał do kilkunastu firm grupę 24 naukowców, którzy wspólnie z menedżerami ustalali przykładowe tematy prac dyplomowych dla studentów. Dzięki temu firmy otrzymują opracowanie naukowe, z którego potem mogą skorzystać, zaś sami studenci – cenne doświadczenie, stopień naukowy i możliwość zatrudnienia.

Do współpracy z firmami garną się sami studenci – od końca 2009 r. istnieje inicjatywa studentów Politechniki Wrocławskiej „Illimites”, która pomaga w nawiązywaniu współpracy. Studenci i doktoranci otrzymują zestaw otwartych problemów i tematów opracowywanych m.in. przez Nokia Siemens Networks, Hadapt czy – być może już niebawem – Volvo.