W dokumencie resort finansów prognozuje również, że dochody budżetu państwa w samym sierpniu wyniosą około 23,3 mld zł, zaś wydatki będą zbliżone do 23,8 mld zł.