Wcześniejsze szacunki wskazywały, że dług publiczny według metodologii krajowej wyniósł 53,0 proc. PKB tzn. 748,5 mld zł.

Wartość zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii unijnej na koniec 2010 r. to 776,82 mld zł, a w relacji do PKB 54,9 proc. PKB.

"Obydwie relacje są niższe o 0,1 pkt proc. w porównaniu do danych wstępnych ogłoszonych w dniu 26 kwietnia 2011 r. przez Główny Urząd Statystyczny. Powyższa zmiana relacji wynika głównie z korekt wartości zobowiązań i należności dokonanych przez jednostki sektora finansów publicznych" - napisano w komentarzu do danych.