Tym samym OECD podtrzymało prognozę dla PKB Polski na 2011 rok, przedstawione jesienią. OECD oczekuje, że wzrost PKB będzie wspierany przez inwestycje infrastrukturalne w 2011 r., po części finansowane ze środków UE, a po części także piłkarskimi mistrzostwami w 2012 r., jak również przez ożywienie w inwestycjach przedsiębiorstw w 2012 r. i przez silną konsumpcje prywatną.

"Deficyt budżetowy zmniejszy się z 7,9% PKB w 2010 r. do 5,8% w 2011 r. i 3,7% w 2012 r." - prognozuje organizacja. Polski rząd planuje obniżyć deficyt do 2,9% PKB w 2012 r. i tym samym w terminie wyjść z procedury nadmiernego deficytu, ale Komisja Europejska szacuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski wyniesie w przyszłym roku 3,6% PKB. OECD zwraca też uwagę na wzrost inflacji na początku tego roku, wywołany przez gwałtownie rosnące ceny żywności i energii.

"Zacieśenienie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane w kierunku nastawienia neutralnego, aby poskromić oczekiwania inflacyjne i zapobiec efektom drugiej rundy związanym ze wzrostami cen surowców naturalnych i żywności, a także ze względu na to, ze Silny wzrost wkrótce wywoła presję na wzrost zdolności produkcyjnych" - czytamy dalej w raporcie. Prognozy OECD dla Polski