"Poprawę koniunktury sygnalizuje 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20 proc. i 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - komentują badania eksperci GUS.

"Przedsiębiorcy oceniają bieżącą sprzedaż pozytywnie i lepiej niż w kwietniu. Prognozy w tym zakresie są korzystne, ale ostrożniejsze od przewidywań sprzed miesiąca. Jednostki odczuwają w kwietniu trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, prognozy w tym zakresie są pesymistyczne" - dodają.

Z badań wynika, że utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, mimo to dostawcy sygnalizują stabilizację ilości zamawianych towarów.

Przedsiębiorcy w najbliższych miesiącach przewidują utrzymanie stanu zatrudnienia.

Badane jednostki sygnalizują wolniejszy niż w kwietniu wzrost bieżących i przyszłych cen towarów.

"Jedynie jednostki duże formułują korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury"

Eksperci GUS wskazują, że negatywnie koniunkturę oceniają jednostki mikro, małe i średnie.

"Jedynie jednostki duże formułują korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury" - podkreślają.

Spośród badanych w maju jednostek 5,3 proc. nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (4,6 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez respondentów zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w maju br. 59 proc. przedsiębiorstw, 55 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (53 proc. w maju br., 50 proc. przed rokiem), niedostatecznym popytem (46 proc. w maju br., 49 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), a także wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (45 proc. w maju br. i 43 proc. przed rokiem)" - napisano w komunikacie GUS.