Chodzi o działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - ułatwiania startu młodym rolnikom. Nabór wniosków rozpoczął się 24 kwietnia i potrwa do 24 czerwca br. Agencja ma na ten cel 500 mln zł.

Jednorazową, bezzwrotną premię w wysokości 75 tys. zł mogą dostać osoby do 40. roku życia, które rozpoczynają działalność w swoim gospodarstwie rolnym. Jednym z warunków skorzystania z tej pomocy jest posiadanie wykształcenia gwarantującego dobre przygotowanie do zawodu rolnika lub odpowiedniego stażu w rolnictwie. Jeżeli osoba rozpoczynająca działalność w rolnictwie nie ma takich kwalifikacji, musi je zdobyć w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu dotacji.

W tym roku zostały złagodzone przepisy dotyczące dotacji. Możliwe staje się bowiem uzyskanie pomocy przez wszystkich młodych rolników, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze bez względu na sposób ich nabycia. Wcześniej pieniądze mogli otrzymać tylko ci, którzy odziedziczyli je po rodzicach.

Warunkiem jest jednak, by od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do wydania decyzji - nie więcej niż 18 miesięcy.

Zmiana przepisów jest istotna, gdyż wiele z tych osób, które chciały dostać premie w ubiegłym roku, zostało wskazanych jako następcy przez rolników starających się o rentę strukturalną. Warunkiem przyznania tej renty jest przekazanie gospodarstwa w terminie dziewięciu miesięcy od daty otrzymania postanowienia.

Inny niż w ubiegłym roku jest też tryb przyznawania pomocy

Inny niż w ubiegłym roku jest też tryb przyznawania pomocy. Każdy wniosek jest oceniany w skali punktowej według kryteriów: powierzchni użytków tworzonego gospodarstwa - można otrzymać od 5 do 16 punktów, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy - od 1 do 5 pkt oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo - od 0 do 5 pkt. O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma punktów, a nie jak dotychczas kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Do otrzymania wsparcia kwalifikują się te gospodarstwa, których wielkość jest co najmniej równa powierzchni średniej gospodarstwa w kraju (10,23 ha) i nie jest większa niż 300 ha. W przypadku województw, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest niższa od średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, czyli lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, spełnienie warunku posiadania gospodarstwa o odpowiedniej powierzchni użytków rolnych zostało rozłożone w czasie. W ciągu pół roku od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo młodego rolnika musi osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej, a trzy lata średniej krajowej.

Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. młodych rolników.