Zgodnie z komunikatem wydatki państwa wyniosły 109 mld 68,4 mln zł, czyli 34,8 proc. z zaplanowanej w budżecie na 2011 r. kwoty 313 mld 344,4 mln zł.

Dochody budżetu państwa wyniosły 87 mld 453 mln zł, co stanowi 32 proc. planu rocznego wynoszącego 273 mld 144,4 mln zł.

W harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa zapisano, że po kwietniu deficyt państwa wyniesie 24 mld 936 mln zł (co stanowi 62 proc. deficytu zaplanowanego na 2011 r.), dochody wyniosą 86 mld 399 mln zł, a wydatki 111 mld 335 mln zł.

Ministerstwo Finansów poinformowało także w komunikacie "w sprawie stanu środków walutowych oraz operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym Skarbu Państwa", że na koniec kwietnia miało do dyspozycji 4 mld 256,7 mln euro, czyli 16 mld 761,3 mln zł.

W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Ministerstwo Finansów zapłaciło w kwietniu 2011 roku równowartość 61,2 mln euro (243,2 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 261,7 mln euro (1 mld 40,8 mln zł) odsetek od długu.