Wstępnie szacowano, że inflacja wyniesie właśnie 2,8 proc.

W marcu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły licząc rok do roku o 2,7 proc.