"12 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (NWZA) w osobie ministra gospodarki podjęło uchwały, które pozwolą na złożenie prospektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Komisji Nadzoru Finansowego" - poinformował PAP resort gospodarki.

"Rozpoczęcie procesu wchodzenia spółki na giełdę jest możliwe dzięki porozumieniu zbiorowemu, jakie udało się osiągnąć 5 maja 2011 r. w JSW" - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

"Po przedłożeniu prospektu do KNF, jeśli proces w Komisji będzie przebiegał sprawnie, to wcześniej planowane terminy debiutu mogą zostać utrzymane" - powiedział Pawlak.

W ubiegłym tygodniu związkowcy i zarząd przygotowującej się do debiutu giełdowego JSW uzgodnili zapisy tzw. porozumienia zbiorowego, zawierającego m.in. gwarancje zatrudnienia.

Związkowcy analizują teraz projekt porozumienia dotyczącego akcji pracowniczych, jaki otrzymali z ministerstwa skarbu. Precyzuje on m.in. kwestie przydziału akcji dla pracowników nieuprawnionych do nich ustawowo. Kolejne porozumienie ma dotyczyć gwarancji zachowania przez Skarb Państwa władztwa korporacyjnego w JSW i innych spółkach węglowych, w przypadku ich prywatyzacji. Resort zapewnia, że państwo zachowa ponad 50 proc. akcji JSW.