Jak poinformował płocki Urząd Miasta, celem rady jest nawiązanie współpracy z przedstawicielami świata nauki, kadry zarządzającej oraz przedsiębiorców z regionu płockiego.

"Chcielibyśmy zaprosić do współpracy istniejące już organizacje zrzeszające przedsiębiorców" - powiedział, cytowany w komunikacie płockiego Urzędy Miasta, prezydent Nowakowski.

"Rada będzie podpowiadać prezydentowi Płocka, jak rozdysponować środki finansowe w mieście. Rada może też pomóc pozyskać fundusze ze świata. Płock na to zasługuje" - podkreślił z kolei Jaskóła. Jego zdaniem, duże znaczenie dla projektów inwestycyjnych w Płocku ma powstające lotnisko w Modlinie. "To przybliży Płock do Europy" - dodał.

Do Rady będzie powoływał przewodniczący, na podstawie wniosku kandydata, pozytywnie zaopiniowanego przez Kolegium Rady

Płocka Rada Gospodarcza ma opiniować m.in. projekty kluczowych inwestycji, plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany inwestycyjne. Zajmie się też tworzeniem propozycji rozwiązań podatkowych na terenie miasta, pomocy publicznej dla przedsiębiorców, a także koordynacją działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.

Członkami Rady zostaną menedżerowie, przedsiębiorcy lub przedstawiciele świata nauki, prowadzący swoją działalność na terenie regionu płockiego i działający na rzecz realizacji idei przedsiębiorczości, odznaczający się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi lub naukowymi i wyróżniający się w działaniu etyczną postawą.

Do Rady będzie powoływał przewodniczący, na podstawie wniosku kandydata, pozytywnie zaopiniowanego przez Kolegium Rady. Kolegium Rady będzie liczyć od czterech do sześciu członków, powoływanych przez prezydenta Płocka każdego roku.