Według planu budowa miała się zakończyć w maju 2012 r.

Trasa W-Z łączy centrum Gdańska z obwodnicą Trójmiasta i autostradą A-1. W ramach budowy ostatniego odcinka trasy powstanie nowa dwujezdniowa droga o długości 2,2 kilometra, nowe skrzyżowanie i węzeł drogowy, ulica Kartuska Północna o długości 840 metrów oraz boczne drogi o długości ok. 2,7 kilometra.

Podczas konferencji prasowej w czwartek w Gdańsku wykonawca robót, firma Skanska poinformowała, że inwestycja zrealizowana jest już w 40 proc. Krzysztof Pietras ze spółki Skanska zadeklarował, że inwestycja może zostać zakończona do końca 2011 r.

Kierownik budowy W-Z, Grzegorz Dąbrowski poinformował, że wykonano już m.in. ronda Nowa Myśliwska i Szczęśliwa wraz z wlotami do centrum handlowego Auchan oraz na ul. Szczęśliwą; wykonano nawierzchnię bitumiczną ul. Kartuskiej Północnej oraz ok. 50 proc. chodników. Powstają też dwa wiadukty, przepust dla zwierząt oraz przepusty gospodarcze.

Budowa ostatniego odcinka Trasy W-Z prowadzona jest równoległe z rozbudową węzła Karczemki, który łączy Trasę z obwodnicą Trójmiasta

Prowadząca inwestycję spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne zakłada, że większość robót zostanie wykonana do końca 2011 r. Na wiosnę przyszłego roku przewiduje się roboty wykończeniowe, m.in. przy ekranach akustycznych i ogrodzeniach terenu oraz uporządkowanie terenu przylegającego do Trasy.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 149 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE współfinansuje go w 85 proc. Koszt robót budowlanych i inżynieryjnych wykonywanych przez firmę Skanska wynosi 89,5 mln zł.

Budowa ostatniego odcinka Trasy W-Z prowadzona jest równoległe z rozbudową węzła Karczemki, który łączy Trasę z obwodnicą Trójmiasta. Węzeł Karczemki za 186,6 mln zł buduje firma Budimex. Zakończenie inwestycji zaplanowano na maj 2012 r.

W ramach węzła Karczemki powstaną cztery kilometry drogi oraz 11 wiaduktów. Znajdujący się w ciągu obwodnicy Trójmiasta węzeł będzie miał kształt czterolistnej koniczyny i pozwoli na bezkolizyjny ruch we wszystkich kierunkach. Węzeł stanowi ważny punkt w komunikacji w regionie oraz z południa kraju w kierunku Półwyspu Helskiego.