Dochody wyniosły 62.587,952 mln zł, zaś wydatki wyniosły 80.087,643 mln zł.