W ostatnich czterech miesiącach wskaźnik rośnie jednak nieco wolniej niż na początku roku.

Z raportu wynika, że w październiku za poprawę wskaźnika odpowiada głównie większa liczba miejsc pracy, a to związane jest z kontynuacją ożywienia w gospodarce

"Tempo wzrostu płac w ujęciu rocznym uległo wyhamowaniu, zaś wrześniowy wzrost inflacji działał w kierunku spadku Wskaźnika Dobrobytu. Spodziewany wzrost cen oraz wolniejsza podaż nowych miejsc wynikająca głównie z sezonowego wygaszania prac w budownictwie mogą wpłynąć na nieco gorszą kondycję gospodarstw domowych w kolejnych miesiącach roku" - dodano.