"Rząd i ja osobiście jesteśmy pewni, że tych 55% nie przekroczymy, ale jesteśmy blisko tego pułapu. Uważam więc, że jest zasadne, by w jasny i klarowny sposób przedstawić, co by się stało, żeby potem nie było żadnych niejasności, a plan najbardziej zasadniczych działań był gotowy" - powiedział Rostowski w wywiadzie dla Radia Zet.

Minister zastrzegł, że szanse na wprowadzenie tych zmian są "znikome" i przypomniał, że ewentualne trzyletnie zawieszenie dotyczyć będzie m. in. ulg internetowej i prorodzinnej oraz odliczanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu dla niektórych wolnych zawodów. Rostowski przypomniał również, że przygotowanie scenariusza na trudne czasy jest bardzo istotne także z punktu widzenia rynków finansowych. Ważna jest bowiem świadomość, że jeżeli dług publiczny przekroczy próg 55% PKB, to konieczne działania zostaną natychmiast podjęte i pozwolą w krótkim czasie go zredukować.

"Lepiej jest z góry, jasno określić te działania. W innym przypadku byłoby niebezpieczeństwo, że nastąpiłaby fala niepokoju i zaczęłyby nam rosnąć koszty obsługi długu. A to jest najgorszy ze wszystkich podatków, bo płacimy go bez żadnego zwrotu" - podkreślił Rostowski.

Wcześniej w tym tygodniu resort przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych opublikowanej przez resort finansów, która zakłada, że gdyby relacja długu publicznego do PKB w przekroczyła 55 % w roku 2010, Ministerstwo Finansów jest gotowe od połowy 2012 r. m. in. zlikwidować ulgę internetową, prorodzinną oraz 50-proc. koszty uzyskania dochodu, a także podnieść podatek VAT. Resort szacuje, że wprowadzenie tych rozwiązań mogłoby dać budżetowi dodatkowe 3,7 mld zł w 2011 r. i łącznie 16,7 mld zł w latach 2013-2014.

Przyjęta pod koniec września "Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2011-2014" zakłada m.in., że relacja długu do PKB przekroczy 50% w tym roku, zaś w kolejnych dwóch latach utrzyma się na poziomie nieco poniżej 55%, by w latach 2013-2014 obniżyć się do 52,7%.