JESSICA ((Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – wspólne wsparcie europejskie dla trwałych inwestycji na obszarach miejskich) to jedna z inicjatyw unijnej polityki spójności, zajmującej się wyrównywaniem różnic ekonomicznych i społecznych we Wspólnocie. W realizacji tej inicjatywy uczestniczy głownie Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, który jest ramieniem finansowym UE.

Fundusz na Śląsku będzie właśnie zarządzany przez EBI. W pierwszej kolejności zajmie się on zagospodarowaniem rejonów nieczynnych baz wojskowych i terenów poprzemysłowych. Region dostanie na ten cel 60 mln euro, z czego 51 mln euro ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W najbliższy poniedziałek, 12 bm. zostanie podpisane porozumienie o utworzeniu podobnego funduszu JESSICA dla Pomorza. Ma on finansować projekty urbanistyczne w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i innych miastach regionu, głownie w sferach transportu publicznego, oszczędności energii i energii odnawialnej. Początkowe inwestycje wyniosą 56,8 mln euro, w tym 49,2 mln euro z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

Teraz w Polsce będą działać już cztery fundusze JESSICA, a w całej Unii – czternaście. W 2009 roku to Wielkopolska była pierwszym w UE regionem, gdzie utworzono tego rodzaju fundusz. Drugi działa też od pewnego czasu w Pomorzu Zachodnim.