1 Nie zakładaj firmy przed wnioskiem o dotację

Osoby, które mają pomysł na biznes, rejestrują działalność gospodarczą, a dopiero potem szukają źródeł jej finansowania. Popełniają błąd, ponieważ pozbawiają się w ten sposób szansy na otrzymanie bezzwrotnej unijnej dotacji na firmę. Najważniejszym warunkiem jej uzyskania jest nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do projektu.

Maksymalnie można otrzymać 40 tys. zł. Realna kwota dofinansowania zależy jednak od specyfiki uruchamianej działalności. Finansowane są tylko wydatki niezbędne do rozkręcenia nowego biznesu. W niektórych województwach kwota dotacji jest mniejsza. Na przykład w woj. łódzkim odgórnie została zredukowana w tym roku do 20 tys. zł. O dofinansowanie może się starać każda osoba fizyczna.

Jeszcze do niedawna wystarczyło posiadanie dobrego pomysłu na biznes. W 2010 roku wsparcie trafia jednak przede wszystkim do osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Największe szanse na otrzymanie dotacji mają zatem:

● osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,

● kobiety, zwłaszcza wracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz podejmujące pierwszą pracę,

● osoby do 25 lat i po 45. roku życia,

● niepełnosprawni,

● osoby mieszkające w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, które zamierzają podjąć działalność nierolniczą.

W przeciwieństwie do dotacji wypłacanych przez powiatowe urzędy pracy, od osób ubiegających się o unijne dofinansowanie nie jest bezwzględnie wymagany status bezrobotnego. Osoba ubiegająca się o pomoc nie może jednak mieć zaległości w zapłacie podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Nie może przeciwko niej toczyć się postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. Nie może być również spokrewniona z pośrednikiem wypłacającym unijne wsparcie ani jego pracownikami.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 5 sposobów, jak otrzymać unijną dotację na własny biznes.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz cztery pozostałe sposoby:

2. Traktuj wniosek jak biznesplan
3. Zbadaj konkurencję, znajdź poręczycieli
4. Zgromadź pieniądze na wkład własny
5. Prowadź firmę rok – nie zwrócisz pieniędzy, dostaniesz dodatkowe