"Otrzymane postanowienie sądu potwierdza, że proces scalenia akcji przebiega zgodnie z przyjętym przez spółkę harmonogramem. Decyzja sądu wyeliminowała ryzyko prawne związane z procesem scalania. Teraz pozostała już tylko operacja techniczna zapisania scalonych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Podczas przydziału inwestorzy otrzymają scalone akcje i takie akcje zadebiutują na giełdzie" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że zgodnie z harmonogramem zawartym w prospekcie emisyjnym Taurona do 25 czerwca 2010 r. nastąpi zakończenie procesu, tj. zapisanie scalonych akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Obecnie trwa sprzedaż akcji Taurona w ofercie publicznej

Obecnie trwa sprzedaż akcji Taurona w ofercie publicznej, która dla inwestorów indywidualnych potrwa do 18 czerwca. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. 21 czerwca 2010 r.

"Podobnie jak cena maksymalna, cena sprzedaży zostanie ustalona dla akcji przed scaleniem. Dla celów informacyjnych zostanie podana także informacja o cenie dla akcji po scaleniu. Będzie to dziewięciokrotność odpowiednio ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych lub ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych" - wyjaśnia Tauron.

Cena maksymalna w ofercie 7,39 mld akcji istniejących spółki Tauron Polska Energia została ustalona na 0,70 zł.

Zapisy inwestorów indywidualnych trwają od 9 do 18 czerwca

IPO Taurona rozpoczęło się 4 czerwca od budowy księgi popytu (która potrwa do 21 czerwca). Zapisy inwestorów indywidualnych trwają od 9 do 18 czerwca, a dla instytucjonalnych w dniach 22-24 czerwca. Spółka oczekuje, że jej walory zadebiutują na GPW około 30 czerwca.

Skarb Państwa planuje, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. SP zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.

Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki zostanie obniżony z 87,5% do około 34%, jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów. Statut spółki ogranicza prawa głosu akcjonariuszy - innych niż SP - dysponujących ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

Analitycy oszacowali wcześniej wartość 100% akcji Taurona na 11,0-15,2 mld zł.