Zwyżki cen akcji na warszawskiej giełdzie najlepiej wykorzystał Quercus Agresywny, który zarobił w I kwartale 18 proc. Najsłabszy, Novo Akcji, przyniósł 3 proc. zysku.

Gorzej radziły sobie akcyjne fundusze zagraniczne. Lider w tej grupie, PZU Akcji Spółek Dywidendowych, zarobił 15,3 proc. Fundusze inwestujące w naszym regionie Europy wypadły zresztą w swojej kategorii najlepiej. Niewielkie zyski przyniosły za to fundusze obecne na giełdach w Chinach i Indiach. Zawiodły inwestycje na rynku surowców i energii. Związane z nimi fundusze straciły po kilka procent. Najgorszy aż 8,9 proc.

Eksperci Expandera wskazują, że duże rynki wschodzące, które do tej pory ciągnęły w górę światową gospodarkę, znajdują się u progu delikatnego schładzania trochę zbyt rozgrzanej koniunktury. Rolę lokomotywy globalnej gospodarki muszą przejąć teraz Stany Zjednoczone. A jak na razie wszystko wskazuje na to, że rację mieli ci, którzy rok temu obstawili, że USA dosyć szybko wyjdą z recesji.

– Teraz brakuje jeszcze pewności co do trwałości tej poprawy, jeśli nie będzie dodatkowego wspomagania ze strony państwa – mówi Rafał Lerski z Expandera.

W kwartalnym rankingu DGP i Expandera najlepiej wypadły fundusze Alior zarządzane przez Ipopema TFI (9,45 pkt). Najsłabiej wypadły fundusze Novo zarządzane przez Opera TFI (-5,12 pkt). Fundusze Aliora wygrały też miesięczny, marcowy ranking (9,455 pkt). Najsłabsze wyniki inwestycyjne miał w tym miesiącu Legg Mason TFI (-3,287 pkt).