Z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty transportowe w Polsce otrzymają dofinansowanie w wysokości prawie 19,5 mld euro. Kwota ta przeznaczona jest na lata 2007–2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy program, jaki był dotychczas realizowany w Polsce. Podstawowa lista priorytetów PO IiŚ obejmuje 172 projekty, kolejne 54 znalazły się na liście rezerwowej.

Unijne pieniądze mogą stanowić maksymalnie 85 proc. wartości przedsięwzięć.

W samym 2009 roku podpisano umowy na realizację projektów infrastrukturalnych o wartości prawie 16 mld zł. Większość tej kwoty, bo aż 14,75 mld zł, to dofinansowane z Unii Europejskiej. W tym roku planowane jest podpisanie umów na kwotę dwa razy większą.

Zdecydowanie najwięcej środków unijnych przeznaczonych jest na projekty związane z transportem drogowym. W ramach PO IiŚ planowane nakłady na projekty drogowe wynoszą około 65 mld zł, a już zostały podpisane kontrakty o wartości ponad 25 mld zł. W latach 2007–2008 na drogi przeznaczono z PO IiŚ 4 mld zł. Od zeszłego roku kwota ta jest zdecydowanie większa. W samym ubiegłym roku było to ponad 7 mld zł, a na rok obecny planowane jest ponad 18 mld zł.

Więcej informacji: Na transport mamy z Unii prawie 19,5 mld euro.