"Cena została ustalona w wysokości 103 złotych za akcję" - czytamy w komunikacie.

W sierpniu rząd zaakceptował aktualizację programu prywatyzacji, który przewidywał m.in. sprzedaż na giełdzie w 2010 r. do 10% akcji KGHM Polska Miedź oraz przeprowadzenie zmian w statucie spółki tak, by dodatkowo zapewnić Skarbowi Państwa utrzymanie kontroli nad spółką.

W piątek po godzinie 11:30 akcja KGHM kosztowała na giełdzie 105,50 zł, po wzroście o 1,34%.