Z informacji "Parkietu" wynika, że spotkanie rady dyrektorów odbyło się w październiku zeszłego roku. Prezes Pekao Jan Krzysztof Bielecki poinformował o swojej rezygnacji ze stanowiska pod koniec listopada 2009 r. Alicja Kornasiewicz od 2000 r. pracuje w grupie CAIB, którą od kilku lat kontroluje UniCredit.

Nowego prezesa banku Pekao rada nadzorcza będzie wybierać we wtorek. W radzie zasiada dziewięć osób, czterech niezależnych członków i pięciu związanych z UniCredit, wśród nich jest Alicja Kornasiewicz. Niewykluczone jest, że dojdzie do tzw. pata, jeśli członkowie niezależni będą w kontrze do tych z UniCredit - przewiduje "Parkiet".