W ramach wspomnianej usługi dostawca (tzw. kapitan kategorii) rekomenduje sieci, jakie produkty z określonej kategorii (np. piwo, mydło) powinny znaleźć się w sklepie, jak należy umieszczać je na półkach, jakie powinny być ceny detaliczne dla danej kategorii, jak planować akcje promocyjne itd. Usługa zarządzania kategorią ma na celu lepsze zaspokajanie potrzeb konsumenta, który powinien bez problemu znaleźć w sklepie towary, a w konsekwencji ma również zwiększyć sprzedaż produktów w danej kategorii.

Zarządzanie kategorią może czasem prowadzić do zjawisk niekorzystnych z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Kapitan kategorii może w sposób nieobiektywny faworyzować swoje produkty kosztem produktów konkurencji, ustalać w sposób niedozwolony ceny odsprzedaży towarów itd. Te niekorzystne zjawiska można wyeliminować, stosując określone zasady.

Kapitan kategorii powinien ograniczać się wyłącznie do rekomendowania określonych działań, bez próby wpływania na decyzje sieci handlowej jakimikolwiek metodami. Rekomendacje powinny być zawsze oparte na obiektywnych i możliwych do zweryfikowania danych. W miarę możliwości kapitan kategorii powinien powstrzymać się od rekomendowania cen poszczególnych produktów i ograniczyć się ewentualnie do rekomendowania przedziału cenowego dla danej kategorii. Dostawcy nie powinni płacić sieciom za to, by powierzono im usługę zarządzania kategorią. Pracownicy zajmujący się zarządzaniem kategorią nie mogą udostępniać informacji poufnych (np. o planowanych akcjach promocyjnych konkurentów) pracownikom działu sprzedaży swojej firmy. Sieć handlowa powinna w każdym czasie mieć możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usługi zarządzania kategorią. Wskazane jest również, by kapitan określonej kategorii świadczył usługę zarządzania kategorią dla jednej sieci handlowej na danym rynku.

Małgorzata Surdek, adwokat, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna