W przyszłym roku po raz ostatni małe firmy mogą liczyć na większe pieniądze z UE na inwestycje. Mogą oni dostać około 2 mld zł wsparcia na swoje projekty z regionalnych programów operacyjnych.

Unijne wsparcie dla firm jest dystrybuowane w programie Innowacyjna Gospodarka oraz w regionalnych programach operacyjnych. Z tego pierwszego mogą korzystać większe firmy. Natomiast przedsięwzięcia o wartości poniżej 8 mln zł powinny ubiegać się o wsparcie w regionach.

Ostatnie miliardy do podziału

Zebraliśmy informacje na temat konkursów, które planują przeprowadzić w 2010 roku urzędy marszałkowskie oraz instytucje odpowiadające za podział unijnych dotacji w regionach. Z danych pochodzących z połowy kraju wynika, że w przyszłym roku do podziału między przedsiębiorców będzie ponad 1 mld zł z UE.

Ta kwota na pewno zostanie zwiększona. Z szacunków DGP wynika, że może to być nawet kolejny 1 mld zł. Terminy konkursów i wysokość środków jest określana w harmonogramie przyjmowanym przez zarządy województw.

– Harmonogram naborów zostanie przyjęty w grudniu. Nie są jeszcze znane budżety przyszłorocznych konkursów. Zostaną ustalone tuż przed ogłoszeniem naborów, w momencie gdy zarząd województwa będzie przyjmował ich regulaminy – wyjaśnia Iwona Sinkiewicz ze świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego.

– Trwają końcowe prace nad przyszłorocznym harmonogramem – informuje Joanna Araszewicz z kujawsko-pomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Wczoraj harmonogram miało przyjąć województwo podlaskie, ale decyzję odłożono.