Nowe przepisy przewidują też m.in. dołączenie niezbędnej dokumentacji do projektowanych ustaw, które są programami pomocy publicznej. Dokumentacja taka jest potrzebna, by prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał opinię o dopuszczalności pomocy publicznej, jaką Sejm zamierza zapisać w ustawie.

Nowela ma też sprecyzować zakres informacji o udzielonej pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie, które trzeba podać do publicznej wiadomości.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ich ogłoszenia. Teraz trafi ona do dalszych prac w Senacie.