Jednak posiadając jakieś kredytowe zobowiązania (pożyczkę/kredyt gotówkowy, kartę kredytową lub kredyt hipoteczny) musimy liczyć się z faktem, że instytucja, w której będziemy ubiegali się o „gotówkę” zapyta o nasze kredyty.

Co banki chcą o nas wiedzieć?

Zgodnie z postanowieniami Prawa Bankowego każdy bank lub Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zobligowane są dokonywać oceny wiarygodności swojego klienta pod kątem jego zdolności do prawidłowej obsługi przyszłego zobowiązania oraz statystycznie przewidzieć ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu określonemu klientowi.

Korzystając wyłącznie z wewnętrznych kartotek bankowych, bank może w sposób niepełny oszacować zdolność kredytową klienta oraz ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu. Z drugiej zaś strony kłopotliwe i ryzykowne byłoby (oraz znacząco wydłużałoby proces) proszenie klienta o dostarczenie zaświadczeń o posiadanych kredytach w innych instytucjach.

Banki posiłkują się zatem informacjami pozyskanymi z zewnętrznych instytucji takich jak Biuro Informacji Kredytowej (BIK) ub Biurze Informacji Gospodarczej, które zarządzają efektywną wymianą międzyinstytucjonalną informacji o historii kredytowej klientów, tj. aktywnych (czynnych) oraz spłaconych zobowiązań kredytowych osób fizycznych oraz tych prowadzących własną działalność gospodarczą. Zakres informacji poza informacją o saldzie zadłużenia zawiera również dane o statusie, tj. czy obsługa kredytu była/jest prawidłowa lub czy wystąpiły opóźnienia w spłacie lub co gorsza restrukturyzacja zadłużenia (windykacja).

Jakie informacje na temat kredytobiorców trafiają do BIK?

Znakomita większość (szacuje się, że około 98%) instytucji finansowych, tj. banków i SKOK-ów regularnie przekazuje dane na temat zawartych przez klientów umów kredytowych. W raporcie kredytowym dotyczącym konkretnego klienta znajdują się informacje na temat posiadanych oraz spłaconych zobowiązań kredytowych oraz historia ich obsługi. Celem ochrony interesu banków, na i tak już bardzo konkurencyjnym rynku, nie podawana jest w raporcie informacja, w której konkretnie instytucji klient posiada swoje zobowiązania. Dzięki pozyskaniu powyższych informacji minimalizuje się ryzyko udzielenia kredytu osobie, która miała problemy z regulowaniem spłaty wcześniejszych zobowiązań albo ilość posiadanych kredytów każe bardziej szczegółowo przyjrzeć się klientowi aby ograniczone zostało ryzyko „przekredytowania” czy jak kto woli wpadnięcia w tzw. pętlę zadłużenia.

Ocena zdolności kredytowej klientów dokonywana jest na podstawie szeregu wskaźników. Należy do nich przede wszystkim bieżąca wysokość i źródło dochodów, a także wysokość i sposób obsługi posiadanych przez klienta zobowiązań (kwota zobowiązania, okres spłaty, historia spłat). O tym klient powinien rzetelnie poinformować Bank (dane tak jak w każdym banku weryfikowane są z informacjami dostępnymi w BIK). Na ocenę mogą również wpływać dane demograficzne klienta – podpowiada Hanna Kujawska - Dyrektor Zarządzający Departamentu Kredytów Konsumpcyjnych z Banku Pekao S.A.