Trudna sytuacja gospodarcza oraz rosnące koszty pracownicze zmuszają pracodawców do szukania alternatywnych form zatrudnienia pracowników. Jedną z nich jest wypożyczenie, czyli leasing pracowniczy, który pozwala na zaoszczędzenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników.

Zysk dla firmy

Dzięki leasingowi pracowniczemu firma nie ponosi też kosztów związanych z ZUS, prowadzeniem dokumentacji personalnej czy administracją pracowników. Cały ciężar tych zobowiązań spoczywa na firmie oferującej usługę leasingu pracowniczego, którą najczęściej jest agencja pracy tymczasowej.

Leasing pracowniczy jest też opłacalny w przypadku zatrudniania obcokrajowców – agencja pracy przejmie bowiem wszystkie obowiązki formalnoprawne związane z wizami i pozwoleniami na pracę tych osób.

Elastyczna struktura

Korzystając z wypożyczonych pracowników, pracodawca może elastycznie dostosowywać strukturę zatrudnienia do potrzeb firmy i w związku z tym minimalizować koszty pracy. Nie ponosi on również kosztów związanych ze zwalnianiem pracowników – takich jak w przypadku umowy o pracę – odprawy czy kosztów związanych z okresami wypowiedzenia.

Leasing może funkcjonować zarówno w firmach małych, jak i w korporacjach zatrudniających tysiące pracowników.

– Z usługi leasingu pracowniczego najczęściej korzystają firmy, w których występuje wyraźna sezonowość produkcji czy usług i w związku z tym istnieje konieczność dostosowania zatrudnienia do potrzeb rynku. Przykładem mogą być tu fabryki i supermarkety, gdzie w okresie świąt znacznie wzrasta potrzeba zatrudnienia większej liczby osób – podaje przykłady Andrzej Korkus z firmy EastWestLink.

Z zatrudniania pracowników leasingowych korzystają także firmy, których pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń do wykonywania pewnych zadań.

Firmy korzystają z leasingu również w przypadku, gdy istnieje konieczność zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, na bardzo krótki okres i który ma wykonać konkretne zadanie (np. tłumacza).

Leasing pracowniczy jest także korzystną usługą dla spółek giełdowych, gdyż wskaźniki zysków są analizowane na podstawie liczby zatrudnionych osób. W tej sytuacji stosowanie leasingu jest jedyną możliwością zatrudnienia niezbędnych pracowników, bez konieczności późniejszej redukcji etatów.

Leasing jest także dobrym rozwiązaniem w sytuacji nieobecności etatowych pracowników, przebywających na zwolnieniach lekarskich czy na urlopach wypoczynkowych.

Leasing pracowniczy normuje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Zgodnie z polskim prawem, aby skorzystać z leasingu wystarczy zwrócić się do agencji pracy tymczasowej i podpisać z nią umowę. Agencja najczęściej zatrudnia pracowników na umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. W przypadku gdy pracownik nie wykonuje pracy w stałych godzinach i pod stałym nadzorem innego pracownika, możliwe jest też zatrudnienie na umowę zlecenie.

Do zadań agencji tymczasowej należy ewidencja czasu pracy wypożyczonego pracownika oraz udzielanie zgody na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc.