Dzięki funduszom z działania „Odnowa i rozwój wsi” - jednego z sześciu zadań delegowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do samorządów województw - gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe mogą uzyskać dofinansowanie inwestycji realizowanych w celu lepszego zagospodarowania przestrzeni publicznej.

Samorządy województw świętokrzyskiego i podlaskiego zakończyły już weryfikację wniosków o przyznanie pomocy, i w najbliższym czasie rozpoczną podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego beneficjentom.

W województwie podlaskim na liście zatwierdzonej przez samorząd są 132 operacje, a beneficjenci, którzy chcą je zrealizować ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości 46,39 mln zł.

Najwyżej ocenione zostały dwa projekty; gminy Kolno na rozbudowę Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz gminy Dąbrowa Białostocka na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Różanymstoku. - Wiele gmin otrzyma pieniądze na remonty świetlic i wiejskich domów kultury, a także na urządzanie parków i placów miejskich – informuje Jan Kwasowski, rzecznik prasowy marszałka województwa podlaskiego. Wśród beneficjentów są też parafie katolickie i prawosławne. - Dla przykładu parafia prawosławna w Ostrowie Północnym w gminie Szudziałowo wyremontuje cerkiewkę cmentarną – dodaje Kwasowski.

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” (PROW 2007 - 2013)

W całej Polsce wnioskodawcy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 1,94 mld zł, przy alokacji środków na 2009 r. wynoszącej 221,09 mln euro (tj około 1 mld zł przy obecnym kursie złotego). Budżet tego działania na cały okres wdrażania PROW (lata 2007-2013) wynosi 589,58 mln euro. Największym zainteresowaniem „Odnowa i rozwój wsi” cieszyła się w województwach: mazowieckim – złożono 348 wniosków i wielkopolskim – 276 wniosków.