Naruszenie unijnych przepisów zgłoszone przez europejskie władze zajmujące się konkurencją dotyczyło dostaw gazu przez gazociąg MEGAL - sprecyzowano w komunikacie.

W 1975 roku ówczesna spółka Ruhrgas AG (obecnie spółka zależna firmy E.ON o nazwie E.ON Ruhrgas) i GDF (obecnie GDF Suez) podjęły decyzję o wspólnej budowie gazociągu przez Niemcy, którym importowano rosyjski gaz do Niemiec i Francji. Obie firmy zawarły porozumienie o niesprzedawaniu dostarczanego w ten sposób gazu na rynkach wewnętrznych drugiej strony.

Umowa o podziale rynków obowiązywała aż do końca 2005 roku, "pozwalając E.ON i GDF utrzymać silną pozycję na rynkach niemieckim i francuskim w chwili ich liberalizacji" w roku 2000 - podkreśliła KE.

"Przedsiębiorstwa te rozmyślnie pozbawiły francuskich i niemieckich konsumentów gazu korzyści płynących z dyrektywy z 1998 roku mającej na celu zwiększenie konkurencji cenowej i poszerzenie wyboru dostawców" - uzasadniono.

"Decyzją tą Komisja daje wyraźny sygnał dostawcom energii, że nie toleruje żadnego rodzaju zachowań antykonkurencyjnych" - powiedziała unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes.

Decyzję w sprawie kar podjęto po rewizjach przeprowadzonych w maju 2006 roku w siedzibach obu firm i dochodzeniu rozpoczętym przez Komisję w lipcu 2007 roku. Roczne obroty E.ON wyniosły w 2008 roku 86,8 mld euro, a GDF 83,1 mld euro.