Inwestowanie własnych oszczędności w stworzone przez siebie fundusze to jedna z głównych zasad, jaką kierują się zarządzający, którzy porzucili duże instytucje finansowe i postanowili działać na własną rękę. Forsal.pl postanowił przyjrzeć się, gdzie inwestują teraz m.in. swoje pieniądze.

Specjalnością Konrada Łapińskiego, byłego zarządzającego w Skarbiec TFI i pomysłodawcy funduszu Total FIZ, są inwestycje w akcje. Total FIZ zarządza razem z dwoma innymi osobami. Do funduszu trafia cały ich majątek finansowy.

– Poza akcjami, głównie z GPW, na rynku kapitałowym wykorzystujemy też kontrakty terminowe. Nie inwestujemy w długi korporacyjne, struktury i inne bardziej skomplikowane instrumenty finansowe. Obecnie znacznie ponad połowę portfela Total FIZ mamy ulokowaną w akcjach, w większości dużych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Pozostałe są ulokowane na rynku pieniężnym. Na razie na giełdzie koncentrujemy się na dużych, płynnych firmach przemysłowych, głównie energetycznych i paliwowych. Zakładam, że w 2009 roku nie będę miał w portfelu funduszu ujemnej alokacji, czyli nie będę grał na spadki na giełdzie – mówi Konrad Łapiński.

– Nie wykluczam, że w najbliższym czasie udział akcji w naszym portfelu może się zwiększyć o kilka do kilkudziesięciu procent, ale będziemy elastycznie podchodzić do rynku. Przed nami najprawdopodobniej okres kilkuletniej huśtawki, wzrostowe półrocza będą przeplatać się ze spadkowymi – dodaje.

Zakłada jednak, że nadchodzące kwartały będą należały do tych pozytywnych, a WIG może zakończyć rok wzrostem do poziomu 35 000– –40 000 pkt. Na razie nie zajmuje pozycji na rynku kontraktów, bo brakuje wyraźnych sygnałów co do kierunku, w jakim może pójść rynek akcji.

Na rynek akcji powoli wraca Sebastian Buczek, prezes i współwłaściciel Quercus TFI.

– Nasza filozofia jest taka, że członkowie zarządu, rady nadzorczej i pracownicy środki własne inwestują razem z klientami. To w sumie kilka milionów złotych – mówi szef towarzystwa.

Quercus TFI wszedł na rynek na początku ubiegłego roku. Jak od tamtej pory jego prezes lokował pieniądze?

– Przez większą część ubiegłego roku większość środków miałem w subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału. Teraz większość pieniędzy trafiła do subfunduszu Quercus Selektywny, w którym na razie ponad 70 proc. portfela to papiery skarbowe, ale w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zakładamy zwiększenie w nim udziału akcji – mówi Sebastian Buczek.