Chodzi o numery rozpoczynające się cyframi 0-300, 0-400, 0-700 i 0-701 - poinformował UKE w czwartek w komunikacie.

UKE nałożył na TP karę w lipcu 2006 r. za łamanie Prawa telekomunikacyjnego. Zdaniem Urzędu, operator powinien informować klientów dzwoniących na tzw. numery o podwyższonej opłacie o ich cenach przed wykonaniem takich połączeń.

TP odwołała się od wyroku we wrześniu 2008 r. do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten oddalił jednak odwołanie spółki. Operator złożył apelację.

"Sąd drugiej instancji wskazał ponadto, iż SOKiK słusznie ocenił wysokość kary. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż za opisane w decyzji naruszenie kara w wysokości 1 mln zł nie może być uznana za wygórowaną" - czytamy w komunikacie UKE.

Wyrok jest prawomocny

Wyrok jest prawomocny.

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, prezes UKE może wymierzyć karę do 3 proc. przychodu spółki osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Do chwili nadania depeszy PAP nie uzyskała komentarza TP w tej sprawie.