"Specjalne Strefy Ekonomiczne są na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem na pobudzanie inwestycji i na premiowanie inwestorów, bo dzięki wejściu do strefy mogą oni sobie sporą cześć nakładów odpisać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dodatkowo dobre uzbrojenie terenu, przy okazji sąsiedztwo innych dynamicznych firm, to jest na pewno takie koncentrowanie tych wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych i dodatkowa wartość dodana z racji tego, że w strefie jest wielu partnerów, którzy są inspirujący i mogą być dobrymi kooperantami" - powiedział Pawlak.

Do 19 maja Ministerstwo Gospodarki przyjmowało uwagi do projektu zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych. Przygotowana w resorcie zmiana ma ułatwić funkcjonowanie firm w strefach w sytuacji kryzysu ekonomicznego.

"Będziemy starali się te propozycje możliwie szybko konkretyzować" - zaznaczył Pawlak. Pytany, czy przed wakacjami nowelizacja mogłaby wejść pod obrady rządu, powiedział, że "technicznie jest to możliwe i możliwe jest tak szybkie uchwalenie ustawy".

Dodał, że jeżeli jest zgoda i wola polityczna to takie rozwiązania, o takim technicznym charakterze, mogą być szybko uchwalane.

Podstrefa w Żychlinie o pow. 14,7 ha została utworzona po marcowej decyzji Rady Ministrów o powiększeniu ŁSSE o 254 hektary

Przygotowana w resorcie zmiana rozszerza możliwość nieodpłatnego przekazywania terenów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do stref. Bez dodatkowych procedur strefy będą mogły być tworzone również na terenach należących do spółek, w których większość głosów mają: Skarb Państwa, zarządzający strefą lub gminy. Zgodnie z projektowanymi zmianami w strefie mogłyby też działać firmy, które nie zadeklarują wzrostu, a jedynie utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia w firmach powyżej 150 osób.

Podstrefa w Żychlinie o pow. 14,7 ha została utworzona po marcowej decyzji Rady Ministrów o powiększeniu ŁSSE o 254 hektary. Dzięki poszerzeniu utworzono 10 nowych podstref. Zwiększono też obszar 10 już istniejących. Szacuje się, że w żychlińskiej podstrefie może powstać 400 miejsc pracy a inwestycje sięgnąć mogą 120 mln zł. Według władz Łódzkiej SSE zmiana granic Strefy pozwoli na utworzenie w sumie ponad 7000 nowych miejsc pracy w samej strefie i blisko 2000 w jej otoczeniu.

ŁSSE została utworzona w 1997 roku. Obecnie - po rozszerzeniu - obejmuje obszar o powierzchni ponad 1162 ha, położonych w trzech województwach - łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Ma charakter rozproszony - składa się z kilkudziesięciu podstref, w których działa ponad 100 inwestorów. W sumie łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła dotąd ok. 8 mld zł, natomiast liczba deklarowanych miejsc pracy sięga ponad 18,6 tys.