"W 2008 roku wykorzystaliśmy środki unijne na kwotę 15 miliardów 100 milionów złotych, wobec planowanych 35 miliardów 300 milionów złotych. Nie spożytkowaliśmy więc bezzwrotnych środków unijnych na sumę 20 miliardów złotych" - powiedział prezydent.

Jak podkreślił, rząd - dla przezwyciężenia kryzysu - powinien zabiegać o to, aby fundusze unijne przydzielone nam na lata 2011- 2013 trafiały do nas jak najwcześniej.

"Problem polega także na tym, że warunkiem współfinansowania przez Unię każdego projektu jest wniesienie przez stronę polską własnego wkładu. Zatem jeśli brakuje budżetowi funduszy to znacząco ograniczamy nasze możliwości korzystania ze środków unijnych" - zaznaczył L.Kaczyński

Zdaniem prezydenta, postawa wobec kryzysu - która wyraża się w mechanicznych cięciach finansowych - to "droga donikąd, sprzeczna z zaleceniami najważniejszych międzynarodowych organizacji gospodarczych".

"Pozostawanie w bezruchu marnotrawi nasz podstawowy atut rozwojowy, jakim jest młode, wykształcone, przedsiębiorcze pokolenie Polaków. Trzeba stworzyć warunki, by wyedukowani i kreatywni młodzi ludzie mogli tu na miejscu rozwijać swoje talenty, wzbogacać i przeobrażać Polskę" - podkreślił prezydent.