Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że produkcja przemysłowa w kwietniu spadła rok do roku o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 7,1 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła w kwietniu 2009 - licząc rok do roku - o 8 proc.

Zdaniem analityków resortu gospodarki, "wyniki produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu br. nie wskazują na zmianę niekorzystnej tendencji; poszczególne sektory nadal przystosowują się do trudnej sytuacji na rynkach eksportowych".

Zgodnie z oczekiwaniami MG, "skala tych dostosowań będzie w kolejnych miesiącach coraz mniejsza; pierwsze oznaki ożywienia mogą być jednak widoczne dopiero w ostatnim kwartale br.".

Specjaliści ministerstwa podkreślają, że "w porównaniu z analogicznym miesiącem 2008 roku produkcja sprzedana w kwietniu spadła w 26 spośród 34 działów przemysłu".

"Najgłębszy spadek notuje w dalszym ciągu produkcja metali"

"Najgłębszy spadek notuje w dalszym ciągu produkcja metali, której sprzedaż w kwietniu br. była niższa o 40,5 proc. Spadła także sprzedaż w dziale wydobywania węgla kamiennego i brunatnego - o blisko 30 proc., a także w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep o ponad 26 proc. oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 23 proc." - napisano.

"Wzrost odnotowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych - o 6,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych o 3 proc. oraz napojów o 1,2 proc." - dodano.

"W stosunku do marca br. o 0,6 proc. spadły ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Były jednak wyższe o ponad 5 proc. niż przed rokiem. Niższe ceny produkcji sprzedanej w ujęciu miesięcznym były wynikiem spadku cen w działach przetwórstwa przemysłowego. Pozostałe grupy odnotowały w kwietniu wzrost. Najsilniej rosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o (1,8 proc.)" - podkreślono w komunikacie.