Warto być ubezpieczonym od różnego rodzaju zdarzeń, z którymi potencjalnie możemy mieć do czynienia (np.: wypadek, zachorowanie lub zaginięcie bagażu). Dzięki wykupionej polisie unikniemy zbędnego stresu i niemałych kosztów z takim zajściem związanych.

Standard i opłaty dodatkowe

Porównaliśmy oferty ochrony w trakcie podróży pięciu największych ubezpieczycieli. Założyliśmy, że wyjazd odbędzie się w terminie 1–8 lipca 2009 r., krajem docelowym jest Hiszpania, a na wycieczkę (wyłącznie w celach turystycznych) wybiera się czteroosobowa rodzina (rodzice w wieku 26 lat oraz dwójka niepełnoletnich dzieci). W momencie zawierania umowy ubezpieczeni przebywali w Polsce, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie byli hospitalizowani, a pakiet ochronny nie przewiduje uprawiania niebezpiecznych sportów. Co oferują ubezpieczyciele? Za relatywnie niewielką składkę (około 100 zł) zyskujemy bogaty pakiet ochronny. W zależności od konkretnej oferty chroni on nas w zakresie kosztów leczenia (do kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych), które zmuszeni będziemy ponieść w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w trakcie wakacyjnego pobytu za granicą. Podobnie wysoka ochrona określona została na wypadek OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Ciekawostką jest to, że dodatkowo można wykupić ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego zaginięcia lub utraty.

Czym poza ceną różnią się poszczególne oferty? Niemal wszyscy ubezpieczyciele oferują zbliżony do siebie zakres ubezpieczenia, podobne kwotowo sumy ubezpieczenia itd. W tego typu ubezpieczeniach standardowo umieszczone są zazwyczaj usługi typu assistance – do elementarnych zaliczymy m.in.: wiadomości przydatne w trakcie podróży podawane telefonicznie przez pracownika infolinii (dokumenty wymagane przy wjeździe do danego kraju, najdogodniejsze połączenia między wybranymi lokalizacjami itp.), transport ubezpieczonego do kraju w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania oraz – w najgorszych przypadkach – transport zwłok do kraju. Tym jednak, co wyróżnia od siebie oferty i uatrakcyjnia je na tle innych, są usługi ponadstandardowe (oczywiście za dodatkową opłatą). Do nich zaliczyć można m.in.: opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi w określonych sytuacjach, pomoc prawną, a nawet pożyczkę na kaucję, jeśli w trakcie pobytu ubezpieczonego doszło do zdarzenia, po którym – zgodnie z prawodawstwem danego kraju – wymagane jest wpłacenie kaucji, by pozostać na wolności.