W pakiecie z kredytem coraz częściej dostajemy możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia. Ma ona zabezpieczyć nas, ale też bank przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które nie pozwolą spłacać nam kredytu przez pewien czas czy całkowicie.

W zależności od oferty taki pakiet może się składać nawet z kilku rodzajów ryzyk. Najszerszy pakiet może obejmować: ubezpieczenie na życie, które daje wypłatę w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub z dowolnej innej przyczyny; poważne zachorowanie; pobyt w szpitalu z powodu choroby i wypadku; czasową niezdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku; całkowitą niezdolność do pracy na skutek choroby czy wypadku; utratę pracy. To jednak rozwiązanie rzadko spotykane, bo drogie.

Tu warto zwrócić uwagę, że oceniając koszty oferty warto kierować się nie tylko stawkami procentowymi, ale też ostatecznym kosztem, jaki przyjdzie nam płacić w złotówkach. Jak widać z naszego zestawienia, polisa może kosztować zarówno ułamek procentu, ale też np. 5 proc. Wszystko zależy od tego, jak liczy się te składki. Wyższą wartość procentową będziemy mieli w przypadku wyliczania składki jako procent od miesięcznej raty kredytu. Niższą – w przypadku gdy składka będzie płacona od całej wartości kredytu. Ostateczna kwota do zapłaty jest podobna. Warto o tym mechanizmie pamiętać porównując oferty banków.

Dla każdego inna oferta

W praktyce banki przygotowując z ubezpieczycielem taki program wybierają te ryzyka, które wydają się im istotne i takie, które mogą rzeczywiście zainteresować klientów. W jednym pakiecie można więc znaleźć np. ryzyka związane z czasową utratą dochodów na skutek utraty pracy czy czasowej niezdolności do jej wykonywania na skutek choroby czy nieszczęśliwego wypadku. To wehikuł finansowy, który daje tylko okresową ulgę w spłacie rat.

Możemy też dostać ofertę na ubezpieczenie na wypadek śmierci oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Tego typu umowy zadziałają tylko w poważnych sytuacjach i pozwalają spłacić pozostałe raty kredytu. W ten sposób zabezpiecza się de facto rodzinę, która dzięki temu nie zostaje z długiem na karku.

Już na tym przykładzie widać, że ten pierwszy pakiet można by polecić osobom samotnym, które obawiają się chwilowej utraty przychodów. Drugi to opcja dla kredytobiorców, którzy mają rodziny. W praktyce jest ona chętnie wykorzystywana przez banki w obu przypadkach, bo w ten sposób kredytodawca zabezpiecza się na wypadek śmierci samotnego dłużnika. Zakładając jednak, że zawsze szukając kredytu możemy też zwracać uwagę na zakres ubezpieczenia i wybierać najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb ofertę, spójrzmy co poszczególne elementy takiego pakietu zawierają w szczegółach. Warto też poznać podstawowe zasady rządzące tymi ubezpieczeniami, bo spora część skarg klientów to efekt niezrozumienia podstawowych zasad rządzących tymi ubezpieczeniami.