Do czwartku inwestorzy mieli czas na wpłatę wadium, uprawniającego do udziału w przetargach na poszczególne pakiety majątku obu stoczni. Ich rozstrzygnięcie ma nastąpić w połowie maja. Dla stoczni Gdynia - 13 i 14 maja, a zakładu w Szczecinie - 15 i 16 maja.

"Do godziny 24:00 w dniu 30 kwietnia 2009 r., kiedy upłynął termin zgłaszania oświadczenia o chęci uczestniczenia w przetargu na zakup składników majątkowych obu stoczni oraz wpłaty wymaganego wadium, wpłynęły zgłoszenia rejestracyjne pochodzące od inwestorów zainteresowanych zakupem aktywów produkcyjnych Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. oraz Stoczni Gdynia SA, w tym od kilku inwestorów na wszystkie składniki majątku związane wprost z produkcją stoczniową" - poinformowała Agencja w piątkowym komunikacie.

"Na wszystkie oferowane pakiety majątku obu stoczni wpłynęły zgłoszenia rejestracyjne łącznie od 35 inwestorów" - podkreśliła.

ARP podała, że "ostateczna, oficjalna lista uczestników przetargu, zostanie zamknięta, gdy na koncie zarządcy kompensacji (odpowiada za wycenę, podział oraz sprzedaż majątku stoczni) zgodnie z wymaganiami ogłoszonych przetargów, będzie pełen bilans wadiów wpłaconych do godz. 24.00 w dniu 30 kwietnia 2009 r.".

Majątek obu stoczni zostanie sprzedany w w otwartym, przejrzystym, nieograniczonym przetargu

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, majątek obu stoczni zostanie sprzedany w w otwartym, przejrzystym, nieograniczonym przetargu. Będzie on prowadzony przez zarządcę kompensacji, który także dokona wyboru najlepszego oferenta.

W przypadku niewyłonienia nabywcy dla poszczególnych części majątku stoczni w przetargach, będą one zbywane w drodze aukcji. Zarządca kompensacji może ją ogłosić w ciągu trzech dni od unieważnienia lub nie dojścia przetargu do skutku po cenie wywoławczej, nie niższej niż oferowana w przetargu.

Szczegóły związane z wyprzedażą majątku zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia. Nie gwarantuje ona produkcji statków w sprzedanych zakładach.

W ub.r. Komisja Europejska uznała za nielegalną pomoc finansową, którą polski rząd udzielił stoczniom w Gdyni i Szczecinie. KE dała polskiemu rządowi czas do czerwca br. na sprzedaż majątku obu stoczni. Do tego czasu zakłady mają też zwolnić wszystkich pracowników (w Gdyni jest to około 5200 osób, w Szczecinie - niespełna 4 tysiące).