ANALIZA

Polska jest na szarym końcu w UE pod względem liczby przeniesionych do innej sieci komórkowej numerów (MNP). Według Komisji Europejskiej przeniesiono u nas ledwie 0,09 proc. ogólnej liczby numerów komórkowych. Jest ku temu kilka powodów: wysoka cena usługi (drożej jest tylko w pięciu krajach UE) czy długi czas przenoszenia numeru (w przypadku abonentów w praktyce nawet ponad dwa miesiące).

- Chcę, by w Polsce MNP trwało jeden dzień - mówiła podczas wizyty w Polsce Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Tym samym poparła starania Anny Streżyńskiej, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o radykalne skrócenie czasu tego procesu.

Streżyńska we wrześniu 2007 r. przekazała do resortu infrastruktury projekt rozporządzenia, w które maksymalny czas MNP skracało do siedmiu dni, a maksymalny czas przerwy w świadczeniu usług abonentowi z 24 godzin do dwóch godzin (w przypadku użytkownika telefonu na kartę do 12 godzin).

- Uprzejmie prosimy o niezwłoczną implementację do polskiego prawa porządku prawnego proponowanych (we wrześniu 2007 r. przez UKE - przyp. GP) rozwiązań - pisała 4 lutego do szefów resortu infrastruktury Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

- W opinii Ministerstwa Infrastruktury dla wprowadzenia proponowanych (przez UKE - przyp. GP) zmian brakuje jednak niezbędnych informacji o stopniu niezadowolenia użytkowników z długości procedury według obecnie obowiązujących przepisów oraz stanowiska przedsiębiorców telekomunikacyjnych o możliwościach technicznych wprowadzenia tego rodzaju zmian - odpowiedział Andrzej Panasiuk, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za telekomunikację.

W toku prac nad projektem zmieniono jego pierwotne zapisy. Czas potrzebny na przeniesienie numeru, w przypadku gdy klient korzysta z usług przedpłaconych skrócono do 3 godzin. W przypadku abonentów sytuacja w praktyce niewiele się zmieni, bo termin rozwiązania umowy z dotychczasowym operatorem musi być zgodny z warunkami dotychczasowej umowy, a to oznacza 30-dniowy okres wypowiedzenia. Okres przerwy w świadczeniu usług skrócono do 1 godziny.

Z zapisów projektu z 8 lutego 2008 r. wynika, że nowe rozporządzenie wejdzie w 14 dni po ogłoszeniu, a jego przepisy w przypadku sieci komórkowych zaczną być stosowane po upływie dwóch miesięcy od dnia uruchomienia przez prezesa UKE tzw. centralnej bazy danych, czyli systemu, który zbiera m.in. informacje o tym, w której sieci jest numer. Według informacji przekazanych przez UKE taka baza ruszy najwcześniej we wrześniu, a najpóźniej do końca tego roku. Może się więc okazać, że przez jakiś czas nie będzie można przenieść numeru w sieciach komórkowych.

Jak nas poinformowało MI, do nowej wersji projektu skierowanej do konsultacji zgłoszono nadmierną ilość uwag.

PROBLEM KLIENTA MBANK MOBILE

Ostatnio klienci mBank Mobile dzięki internetowemu forum mBanku mogą obserwować zmagania klienta, który chce przenieść numer z mBank Mobile do Plusa. Zamiast siedmiu dni trwa to już ponad miesiąc. Więcej www.mbank.pl/forum