Co prawda w nowych programach unijnych nie będzie obowiązywał jeden standardowy wniosek aplikacyjny dla projektów zgłaszanych przez przedsiębiorców, a różnice w zakresie informacji wymaganych we wnioskach w poszczególnych programach krajowych czy regionalnych mogą być znaczne, pewne zasady czy standardy będą wspólne dla wszystkich wniosków aplikacyjnych. I o tych wspólnych elementach wniosków aplikacyjnych i zasadach ich przygotowywania przez kilka najbliższych numerów cyklu będziemy mówić.

Zanim przedsiębiorca rozpocznie opracowywanie wniosku aplikacyjnego, najpierw musi znaleźć program, w ramach którego projekt inwestycyjny, szkoleniowy czy doradczy danej firmy mógłby zostać zrealizowany. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę liczbę realizowanych w latach 2007-2013 działań w kilkudziesięciu programach operacyjnych (ponad 600 działań, czyli tych części programu operacyjnego, w ramach których odbywa się wybór projektów) oraz mało przyjazny język, jakim pisane są dokumenty związane z funduszami unijnymi.

Znalezienie odpowiedniego programu oznacza, że:

  • przedsiębiorca spełnia kryteria danego programu, m.in. pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, branży w której działa, sytuacji finansowej czy dotychczasowej historii korzystania z pomocy publicznej.
  • projekt spełnia kryteria danego programu, m.in. pod kątem zakresu tematycznego, wielkości projektu, jego lokalizacji czy harmonogramu realizacji.

Wszystkie informacje pozwalające na weryfikację spełniania powyższych kryteriów powinny znaleźć się w wytycznych dla wnioskodawców konkretnego działania, które są udostępniane w momencie rozpoczęcia procedury aplikacyjnej.

Kiedy przedsiębiorca zidentyfikował interesujący go program, zweryfikował kryteria kwalifikowalności, sprawdził terminy naboru wniosków oraz dotarł do wszystkich dokumentów aplikacyjnych, może rozpocząć opracowywanie wniosku. Ale o tym już za dwa tygodnie.

TOMASZ KIERZKOWSKI

dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Pekao