Akcje Liberty, które ma sieć niemal 150 punktów usług sieci komórkowej Plus, Polkomtel odkupi od funduszu Innova 98/L.P, zarządzanego przez Innova Capital. Pozostałe akcje pozostaną nadal własnością Telera Holding BV, spółki holdingowej kontrolowanej przez Wiesława Wiśniewskiego, prezesa Liberty Poland. Polkomtel będzie miał prawo powoływania dwóch z pięciu członków zarządu Liberty Poland. Zamknięcie transakcji, której wartości nie ujawniono, przewidywane jest w II kwartale 2008 r. Szacuje się, że jeden salon sprzedaży wart jest ok. 150 tys. zł.

Liberty jest trzecim co do wielkości - po mPunkt (206 sklepów) i Vobis (190 sklepów) dilerem usług sieci Plus. Kupno jej akcji - w ocenie Polkomtelu - istotnie wzmocni i zabezpieczy sieć dystrybucji operatora.

Przypomnijmy, że w końcu 2007 r. doszło do ostrego konfliktu Polkomtelu z jego dystrybutorami. Był on spowodowany dążeniem operatora do zwiększenia kontroli nad swą siecią sprzedaży. Elementem działań Polkomtelu miało być m.in. przejmowanie mniejszościowych udziałów wybranych sieci sprzedaży.

150 tys. zł jest wart jeden salon sprzedaży telefonów komórkowych sieci Liberty